GEGEVENS STAMBOOM LEIDSE FAMILIE PONT

terug

Opvallende zaken bij mijn genealogisch onderzoek.

AFSTAMMING PETRUS PONT

Allereerst liepen we tegen een probleem bij de doop van Petrus Pont op 28-04-1759 aan. In de het doopregister staat op de plaats waar je zijn vader mag verwachten helemaal niets. Waarschijnlijk was de vader afwezig, zat vader in de kroeg?, was vader onderweg voor zijn werk?, was vader helemaal niet in beeld? Tot nu toe hebben we daar nog niets officieels van kunnen vinden.
Vast staat dat bij het overlijden van deze Petrus, als ouders Jan Pont en Geertrui Toeslager worden genoemd.
Hun huwelijk is nog niet gevonden maar ook geen overlijden in de Leidse archieven. Ook geraadpleegde archieven van gemeenten in de omgeving geven geen antwoord.
Opvallend is wel dat als moeder in de doopakte Geertui Pont wordt genoemd. Getuige is dan Anna Pont, haar moeder die met Jacobus Toeslager is getrouwd en samen Geertrui kregen.
Is Geertrui wel getrouwd met een Pont of heten we eigenlijk Toeslager. Ach in die tijd kon met een achternaam nog wel eens iets veranderen.
Waarschijnlijk is Geertrui nooit getrouwd, ook al staat in de overlijdens-akte van 1769, dat zij als vrouw van Coenraad Sederhout is overleden!
Bij die Sederhout had ze wel een onecht kind, die voor het gemak ook Coenraad heette.
Deze Coenraad kwamen we weer tegen bij het huwelijk van Petrus waar hij als getuige optrad. Dan is de omschrijving een broeder-ten-halve. Stiefbroer dus en dat klopt met de andere feiten.
Maar die Jan Pont blijft een beetje vaag figuur.

Gaan we dus een trapje terug zoeken dan is er geen bewijs voor de connectie. In die tijd hebben we in Leiden 2 Jan-nen kunnen vinden, beide in de juiste leeftijd. Een Jan, uit 1729 is keurig getrouwd en heeft een rits kinderen die steeds hervormd gedoopt werden. Ze trouwden in 1753, maar er werd gescheiden in 1776. Die scheiding werd enkele dagen later herroepen, maar deze Jan overleed datzelfde jaar, misschien had dat wel met de scheiding/herroeping te maken.

Blijft de Jan uit 1734 over, hij blijkt trouwens een neef te zijn van Geertrui, dat maakte de situatie natuurlijk niet gemakkelijker. Mocht hij daarom niet bij de doop aanwezig zijn? Vroeger werd bij een onecht kind nog wel eens via allerlei verklaringen bij een notaris, het vaderschap afgedwongen, bij een familielid doe je dat echter niet zo gauw.


VERWIJDERING TUSSEN TWEE LEIDSE TAKKEN

In gesprekken met oudere familieleden werd een verwijdering van twee takken aangegeven. De oorzaak zou volgens de overlevering liggen in het feit dat een tak, waarin bakkers voorkwamen het cervituut zouden hebben ontvangen van de Pieterskerk, waar in zij gerechtigd werden voor kerk en bijbehorende gelovigen te bakken. Dit in een pand dat aan de Pieterskerk toebehoorde. De andere tak, bestaande uit mandenmakers (Mandemakerssteeg) vondt dit oneerlijk en wensten niet meer met de bakkers om te gaan.

Opvallend was in het onderzoek dat een vrouw, die weduwe werd van een bakker, weer hertrouwde met een mandenmaker. Zo diep zat het wantrouwen dus niet.

Wat meer opviel was het feit dat bij een huwelijk in 1729 Jan Pont, R.K. gedoopt, trouwde met Netje Overrijn, een Ned.Hervormd meisje en al hun kinderen Hervormd gedoopt werden. Dan blijkt dat daar later de tak van mandenmakers, eerst meubelmakers, uit voort komt, terwijl de bakkers uit de R.K. lijn voort komen. En dat was vroeger genoeg reden om elkaar met de nek aan te kijken. Hier zal nog nader onderzoek naar gedaan moeten worden. 

terug